Contact
Hotline: +49 1234 5678 your@company.com
Login

Bescherming

Het betreft hier een essentieel luik van de wet op de kansspelen

De toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II (casino's en speelautomatenhallen) is verboden voor personen onder de 21 jaar, met uitzondering van de meerderjarige personeelsleden.

De toegang tot kansspelinrichtingen klasse I en II is verboden voor magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en leden van de politiediensten, buiten de uitoefening van hun functie.

De Kansspelcommissie ontzegt de toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II aan:

  • Personen die er vrijwillig om vragen. Deze uitsluiting ongedaan maken moet gebeuren via aangetekend schrijven.
  • Op de dag dat de Kans spelcommissie dit aangetekend schrijven ontvangt moet nog drie maanden worden gewacht alvorens een persoon opnieuw toegang heeft tot de casino's en speelautomatenhallen;
  • Personen die in staat van verlengde minderjarigheid zijn verklaard;
  • Onbekwaamverklaarden op verzoek van hun wettelijke vertegenwoordiger of van hun gerechtelijk raadsman;
  • Personen aan wie een verbod is opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
    Geesteszieken voor wie, bij rechterlijke beslissing, een beschermingsmaatregel werd aangevraagd;

A) VERBOD OP KREDIETVERLENING :

Niemand mag aan de spelers en de gokkers enige vorm van lening of krediet toestaan of met hen een geldelijke of materiële transactie aangaan ter betaling van een inzet of een verlies.

De exploitanten van de kansspelinrichtingen zijn verplicht in alle voor het publiek toegankelijke lokalen op duidelijke leesbare en goed zichtbare wijze het verbod van kredietverlening, bepaald in het eerste lid, ter kennis te brengen van het cliënteel.

B) GELDAUTOMATEN :

De aanwezigheid van geldautomaten in de kansspelinrichtingen is verboden. Het gebruik van kredietkaarten (visa, diners club, american express,…) is niet toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse II en III (speelautomatenhallen en drankgelegenheden). Het gebruik van debetkaarten daarentegen (Mister cash, bancontact,…) is wel toegelaten in speelautomatenhallen.

Aan de kansspelen mag alleen worden deelgenomen met contant betaalde speelpenningen en -fiches, die eigen zijn aan de spelinrichting en uitsluitend binnen haar muren door haar personeel worden uitgereikt, of met muntstukken.

Het is verboden kosteloos verplaatsingen, maaltijden, dranken of geschenken aan te bieden aan het cliënteel van kansspelinrichtingen klasse I, II en III of zulks te doen onder de marktprijs van vergelijkbare goederen en diensten.

C) DE FOLDER :

De Koning neemt maatregelen gericht op de uitwerking van een deontologische code, de voorlichting van het publiek omtrent de gevaren inherent aan kansspelen. In kansspelinrichtingen klasse I, II en III moeten folders met informatie over gokverslaving, het telefoonnummer van de hulplijn 0800 en adressen van hulpverleners zichtbaar beschikbaar zijn.

D) SPELERSREGISTRATIE :

De toegang tot de speelzalen van de kansspelinrichtingen klasse I en II is slechts toegestaan wanneer de betrokken persoon een identiteitsbewijs voorlegt en de exploitant zijn volledige naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, beroep en adres in een register inschrijft.

WAAR KAN JE TERECHT?
http://www.gokkliniek.be
http://www.gamingcommission.fgov.be

SOS SPELEN: 0800/35 777 (24/24, 7/7)